ZARZĄDZANIE SZKODAMI NA TRANSPORCIE I ŁADUNKU
Zespół prawników i rzeczoznawców HBrokers reprezentuje interesy klientów na Litwie i za granicą. Każdego roku obsługujemy ponad 5000 roszczeń transportowych i ponad 3500 wypadków drogowych w całej Europie. Dążymy do tego, aby klienci skutecznie dochodzili wszystkich przysługujących im świadczeń od osoby odpowiedzialnej za skutki lub ubezpieczyciela ubezpieczającego ich odpowiedzialność w razie wypadku lub utraty ładunku.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

• Regulacja procesem likwidacji szkód

• Analiza szkód

• Bezpośrednia komunikacja z klientem / jego przedstawicielem

• Zbieranie dodatkowych informacji i dokumentacji

• Bezpośrednia komunikacja z ubezpieczycielami

• Wszczęcie postępowania odszkodowawczego

    Złóż zapytanie

    INNE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE