Legal information

Informacja prawna

 • Informacja prawna dla klientów:
 • Polityka prywatności
 • Procedura reklamacyjna i komunikacja
 • Dane administratora danych
 • Partnerzy UADBB „H Brokers”
 • Cookies

* Informacje te zostały przygotowane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i innymi aktami prawnymi, które regulują ochronę i zarządzanie danymi osobowymi.

Polityka prywatności:

UADBB „H Brokers” zarządza wszystkimi danymi osobowymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich data (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.

Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają wszelką informację dotyczącą osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), której tożsamość jest znana lub której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu takich danych, jak numer identyfikacyjny, imię, nazwisko lub inne dane osobowe osoby, której dane dotyczą natury fizjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora danych z żądaniem dostępu do jej danych osobowych, sprostowania wprowadzających w błąd lub niedokładnych danych osobowych, wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub usunięcia zebranych danych osobowych.

Kim jest Administrator Danych?

Podmiot prawny lub osoba fizyczna, która samodzielnie lub we współpracy z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele przetwarzania danych określają przepisy prawa lub inne akty prawne, administrator danych i / lub tryb jego wyznaczenia mogą być określone w tych przepisach lub innych aktach prawnych. W tym przypadku administratorem danych jest UADBB „H Brokers”, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą pod adresem: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno raj., kod podmiotu prawnego: 305486388. Dane są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej.

Jaki jest cel zbierania i przetwarzania danych osobowych?

Gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Informujemy, że zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres e-mail: info@hbrokers.eu lub listem poleconym na adres Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno raj.;

 • Przy ocenie potrzeb ubezpieczeniowych klienta przy składaniu oferty ubezpieczeniowej, na przykład grupa ryzyka, do której należy klient, oraz produkt ubezpieczeniowy właściwy dla klienta;
 • Podczas podpisywania umowy lub wykonywania zobowiązań umownych;
 • W celach prawnych, tj. Przekazania danych i informacji organowi ścigania lub prawnikowi broniącemu naszych interesów na podstawie umowy o reprezentacji;
 • UADBB H Brokers, jako administrator / podmiot przetwarzający dane osobowe, może przekazywać dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, partnerom UADBB H Brokers lub innym osobom w celu świadczenia odpowiednich usług na rzecz osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane rzetelnie, przejrzyście i zgodnie ze wszystkimi ustalonymi aktami prawnymi i wymogami

Sposoby pozyskiwania danych osobowych

UADBB H Brokers otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, gdy osoba, której dane dotyczą, przekazuje informacje o sobie lub na żądanie UADBB H Brokers. Brokerzy UADBB H mogą również pozyskiwać te dane od osób trzecich (np. Towarzystw ubezpieczeniowych itp.) W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy oraz z rejestrów publicznych (np. Z Rejestru Nieruchomości Państwowego Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw).

Ochrona danych osobowych

UADBB H Brokers chroni Twoje dane osobowe, a UADBB H Brokers przestrzega przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. UADBB H Brokers jako administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony i zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przy użyciu najnowszych środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one wykorzystywane lub przetwarzane, niszczone, ujawniane ani zmieniane w sposób niezgodny z prawem i niewłaściwie.

Czas przechowywania danych osobowych

UADBB H Brokers, działając jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe, przechowuje dokumenty ubezpieczeniowe (np .: oferta zawarcia umowy ubezpieczenia, polisa, wniosek o rozwiązanie / zwrot niewykorzystanej składki itp.), z wyjątkiem samej umowy ubezpieczenia , w czasie trwania umowy i 1 rok po wygaśnięciu ubezpieczenia. W przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych osobowych – dane są bezpiecznie niszczone. UADBB H Brokers, działając jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe, przechowuje zawarte umowy ubezpieczenia oraz dane osobowe, które były przetwarzane w trakcie wykonywania umów przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia umowy.

Procedura reklamacyjna i komunikacja

Zależy nam na świadczeniu usług na najwyższym poziomie, ale jeśli nie spełnimy Twoich potrzeb lub oczekiwań, cenimy sobie informację zwrotną, dlatego macie możliwość złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług.

Swoje reklamacje / roszczenia można zgłaszać pod adresem e-mail: info@hbrokers.eu lub listem poleconym na adres Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno raj.

W celu rozpatrzenia reklamacji w jak najkrótszym czasie prosimy o wskazanie w reklamacji:

 • Dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer telefonu);
 • Jeśli jest znany, proszę podać numer umowy ubezpieczenia lub inne informacje, na podstawie których możemy zidentyfikować przedmiot roszczenia;
 • Określić przyczynę reklamacji, czyli powody, dla których Klient twierdzi, że jego prawa i / lub uzasadnione interesy zostały naruszone;
 • Dołącz zdjęcia lub inne dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji.
 • Termin, w którym UADBB H Brokers zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta, nie przekracza 15 dni roboczych. O decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową. pocztą lub listem poleconym na wskazane adresy klientów.
 • Jeżeli otrzymałeś odpowiedź od UADBB „H Brokers” na swoje roszczenie / skargę, ale wynik Cię nie satysfakcjonuje – masz prawo wystąpić na piśmie lub elektronicznie do organu nadzorującego uczestników rynku finansowego – Banku Litwy ( Totorių g.4, LT-01121 Vilnius, więcej informacji: https://www.lb.lt/lt/kontaktai; lb.lt).

Dane administratora danych:

 • Siedziba: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r.
 • Kod firmy: 305486388
 • Numer telefonu: +370 37 309723
 • E-mail: info@hbrokers.eu

Partnerzy UADBB „H Brokers”:

 • Balcia Insurance SE
 • AB Baltic Underwriting Agency
 • AAS „BTA Baltic Insurance Company” oddział litewski
 • ADB „Compensa Vienna Insurance Group”
 • ERGO Insurance SE
 • ERGO Life Insurance SE
 • ADB „Gjensidige”
 • AB „Lietuvos Draudimas”
 • Marine Underwriting Services SIA

Pliki cookies

Chcemy dostarczać treści i funkcje, które są dostosowane do Twoich potrzeb, gdy odwiedzasz witrynę internetową Administratora danych. To wymaga plików cookies. Są to małe informacje, które są automatycznie tworzone podczas przeglądania strony internetowej i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Pomagają Administratorowi zidentyfikować Cię jako poprzedniego gościa na danej stronie internetowej, zapisać historię Twojej wizyty i odpowiednio dostosować treści. Pliki cookies pomagają zapewnić płynne działanie serwisu oraz umożliwiają monitorowanie czasu trwania i częstotliwości odwiedzin serwisów oraz zbieranie informacji statystycznych o liczbie odwiedzających serwis.

Opis plików cookie używanych na naszej stronie internetowej

Nazwa pliku cookie  Typ pliku cookie                 Moment utworzenia   Czas ważności   Wykorzystane dane
_ga                            Statystystyczne cookies      Otwarcie strony           2 lata                  Unikalny identyfikator
_gid                           Statystystyczne cookies      Otwarcie strony           24 godziny          Unikalny identyfikator
tv_session_id            Funkcjonalne pliki cookie    Otwarcie strony           Podczas sesji     Unikalny identyfikator
interface_lang          Funkcjonalne pliki cookie    Otwarcie strony           4 miesiące          Kod języka

Jak zarządzać plikami cookie i je usuwać 

Kiedy używasz przeglądarki, aby uzyskać dostęp do naszych treści, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała o pobraniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, dlatego jeśli nie wiesz, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, zajrzyj do menu pomocy. System operacyjny Twojego urządzenia może mieć dodatkowe opcje kontroli plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby informacje były zbierane za pośrednictwem plików cookies, skorzystaj z prostej procedury dostępnej w większości przeglądarek, która pozwala na odrzucenie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, odwiedź: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Należy jednak pamiętać, że usunięcie plików cookie w niektórych przypadkach może spowolnić przeglądanie, ograniczyć funkcjonalność niektórych stron lub zablokować dostęp do serwisu.

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych innych osób, firm lub organizacji. Zwracamy uwagę, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady ochrony prywatności, z których korzystają. Jeśli więc klikniesz łącze ze strony internetowej Administratora danych, aby uzyskać dostęp do innych stron, powinieneś osobno zapoznać się z jego Polityką prywatności.

W stronie mogą być stosowane następujące pliki cookies:

 • obowiązkowe techniczne pliki cookie to pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookie to pliki, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, ale znacznie poprawiają jej wydajność, jakość i wygodę użytkowania;
 • statystyczne pliki cookies to pliki cookies służące do przygotowywania statystycznej analizy sposobów nawigacji osób odwiedzających serwis; dane gromadzone przez te pliki cookie są używane anonimowo;
 • ukierunkowane lub promocyjne pliki cookie to pliki cookie używane do pokazywania sugestii lub innych informacji, które mogą Cię zainteresować.

Statystyczne i promocyjne pliki cookie

Gość może ustawić przeglądarkę tak, aby zabroniła używania plików cookie: (instrukcje w języku angielskim)

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy również informacje, które wskazują, w jaki sposób korzystasz z naszych usług lub automatycznie generowane statystyki odwiedzin.