USŁUGI EKSPERCKIE DO SPRAW ROSZCZEŃ
Zespół ekspertów ds. Szkód HBrokers przygotowuje raporty i szacunki uszkodzeń pojazdu, organizuje i przeprowadza przeglądy i oceny uszkodzeń ładunków na terenie całej Europy, ułatwiając w ten sposób proces obsługi i likwidacji szkody.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

• Raporty i szacunki dotyczące oceny uszkodzeń pojazdów

• Organizacja i ocena inspekcji uszkodzeń ładunków w całej Europie

    Złóż zapytanie

    INNE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE