KROVINIŲ DRAUDIMAS IR “INSTITUTE CARGO CLAUSES“ (ICC) A, B, C KROVINIŲ DRAUDIMO SĄLYGŲ PALYGINIMAS

Tarptautiniams transporto ir logistikos tinklams plečiantis dažnai kroviniai keliauja iš toliau ir dažniau, tad nenuostabu, jog su jų transportavimu ir galimais praradimais siejama vis daugiau galimų rizikų. Tačiau nors savaime vežėjas krovinio savininkui yra atsakingas už galimai atsiradusius pervežamo krovinio praradimo arba sugadinimo nuostolius, tačiau praktikoje, dėl ankstesniuose straipsniuose aptartų skirtingų vežėjo atsakomybės ribojimų, transportuotų lengvų ir vertingų krovinių (tokių kaip elektronika, įrengimai ar maisto produktai ir t.t.) praradimo arba sugadinimo nuostoliai vežėjo iniciatyva būna atlyginami tik iš dalies.

Vienas iš sprendimų vengiant galimai atsirandančių nuostolių yra galimybė perkelti transportuojamo krovinio praradimo riziką draudimo kompanijai krovinį draudžiant pagal Institute Cargo Clauses (ICC) A, B arba C variantus priklausomai nuo poreikio visai krovinio vertei ir deklaruotiniems galimiems papildomiems nuostoliams atlyginti, kurie gali įtraukti muito, pervežimo ir kitų susijusius mokesčius bei išlaidas.

Taip pat būtina pabrėžti, jog prekes perkant pagal INCOTERMS CIF ir CIP pardavimo sąlygas krovinio transportuotojui arba pardavėjui priklauso pareiga ne tik krovinį pristatyti, bet ir apdrausti pervežimo metu. Visas atskiras INCOTERMS pardavimo sąlygas aptarsime atskirame straipsnyje.

Aptariant ICC sąlygas:

ICC A sąlygos – dažnai vadinamos „pilna krovinio apsauga“ (visų rizikų draudimas);

ICC B sąlygos – laikomos “ypatingų sąlygų draudimu“;

ICC C sąlygos – „draudimas nuo įvardintų rizikų“.

Pabrėžtina, jog pateikta informacija ir skirtumai yra tik indikacijoms pateikti bei nėra aiškinamos išplėstinai. Draudžiant krovinį rekomenduojama perskaityti pilnus sąlygų paketus kartu su kita draudimui aktualia dokumentacija užtikrinant, jog turite jūsų lūkesčius ir reikalavimus visiškai atitinkančią draudimo apsaugą.

Pristatome sutrumpintą mūsų sudarytą pagrindinių ICC sąlygų, kuriomis galite apdrausti krovinį visai vertei, palyginimą:

2018_01_23_16_30_52_INSTITUTE_CARGO_CLAUSE_ABC_PALYGINIMAS.pdf_Adobe_Acrobat_Reader_DC